CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate global convergence in imaging of land mines from backscattered data

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Michael V. Klibanov
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-09-19.
CPL Pubid: 163597

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:16