CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral/hp discontinuous Galerkin methods for modelling 2D Boussinesq equations

Claes Eskilsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Spencer Sherwin
Journal of Computational Physics Vol. 212 (2006), 2, p. 566-589.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nonlinear dispersive water waves, Boussinesq-type equations, discontinuous Galerkin method, spectral/hp discretizationDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 16358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur