CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring the Aggregation of Single Casein Micelles Using Fluorescence Microscopy

Julie Bomholt ; Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Marianne Harboe ; Anders Ola Karlson ; Karsten Brun Qvist ; Thomas Bjørnholm ; Dimitrios Stamou
Langmuir (0743-7463). Vol. 27 (2011), 3, p. 866-869.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 163570

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kinetik
Yt- och kolloidkemi
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur