CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor in Low Pressure Gas

Richard Udiljak (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - x, 71 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 16357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-05-28
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.