CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Venice: 'We who are fluent find life is a foreign language'

Keith Comer (Institutionen för fackspråk och kommunikation - Chalmers Lindholmen)
Rendezvous (0034-4400). Vol. 27 (2004), 2, p. 123-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Literary essay -- no abstract.Denna post skapades 2012-09-18.
CPL Pubid: 163555

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fackspråk och kommunikation - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Litteraturvetenskap
Litterär gestaltning

Chalmers infrastruktur