CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review of Lisa Nakamura’s Digitizing Race: Visual Cultures of the Internet

Keith Comer (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
American Studies in Scandinavia (0044-8060). Vol. 42 (2010), 1, p. 117-119.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Book review - no abstract.Denna post skapades 2012-09-18.
CPL Pubid: 163554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)

Ämnesområden

Kulturstudier
Retorik

Chalmers infrastruktur