CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moving Past the Bridges of Silence: W. S. Merwin’s The Second Four Books of Poems

Keith Comer (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
Tohoku Studies in American Literature (0385-4841). Vol. 34 (2010), p. 12 pages.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Literary criticism -- no separate abstract.Denna post skapades 2012-09-18.
CPL Pubid: 163552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Centrum för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2009-2011)

Ämnesområden

Litteraturvetenskap
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur