CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future electrode materials for supercapacitors in intelligent wireless sensor system

Henrik Staaf (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
MME 2012, Micromechanics and Microsystems Europe Workshop September 9 - 12, 2012, Ilmenau, Germany (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 163484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Elektroteknik och elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur