CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modellering av omsättningen av biomassa i det globala matsystemet

Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori) ; Sten Karlsson (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 10 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 163477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Chalmers infrastruktur