CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materials Flows: On the metabolism of the industrial society in a sustainability perspective

Sten Karlsson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Karl-Erik Eriksson (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori)
Stockholm : Avfallsforskningsrådet, 1994. - 58 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 163476

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur