CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On a Sustainable Metabolism for the Industrial Society

Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: sustainability, metabolism, industrial society, global aspects, biomass, nitrogen, food, energy, materials, tax-shiftDenna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 163475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1995-12-21
Tid: 10:00
Lokal: SB-salen
Opponent: Ann-Marie Tillman