CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global biomass requirement. Sustainable use of lead?

Sten Karlsson (Institutionen för fysisk resursteori) ; Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för fysisk resursteori)
Stockholm : Naturvårdsverket, 1996. - 43 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 163473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur