CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

’Expansion of sugarcane ethanol in the state of São Paulo, Brazil

Andrea Egeskog (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Flavio Freitas ; Gerd Sparovek ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
World Bioenergy 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 163470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energisystem
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur