CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggsektorns miljöarbete kan skapa nya affärer

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Mathias Gustafsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Husbyggaren (0018-7968). 5/12, p. 28-33. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 163469

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur