CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimating indirect land use changes of biofuels given increased organic farming in Europe

Emma Jonson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Peter Havlík ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
IEA Workshop Quantifying and managing land use effects of bioenergy (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 163468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Miljövetenskap
Andra lantbruksrelaterade vetenskaper

Chalmers infrastruktur