CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capital vintage modeling of energy use and CO2 emissions in the iron and steel industry

Johan Torén ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Methods and models used in the project Pathways to Sustainable European Energy Systems p. 127-130. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 163463

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energisystem

Chalmers infrastruktur