CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO2 emission scenarios in the pulp and paper industry: Capital vintage modeling on mills in EU15

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
European Energy Pathways: Pathways to Sustainable European Energy Systems p. 325-328. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 163458