CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Several new ultra-wideband antenna systems for radio telescopes and industry sensor imaging process

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jungang Yin ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Seyedeh Shaghayegh Fayazi (Institutionen för signaler och system) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
2012 14th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2012. Cape Town, 2 - 7 September 2012 p. 1281-1284. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents an overview of several ultrawideband (UWB) antenna systems recently developed at Chalmers for applications in future UWB radio telescopes and industry sensor imaging process.



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 163452

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur