CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Several new ultra-wideband antenna systems for radio telescopes and industry sensor imaging process

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jungang Yin ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Seyedeh Shaghayegh Fayazi (Institutionen för signaler och system) ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
2012 14th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications, ICEAA 2012. Cape Town, 2 - 7 September 2012 p. 1281-1284. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper presents an overview of several ultrawideband (UWB) antenna systems recently developed at Chalmers for applications in future UWB radio telescopes and industry sensor imaging process.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-17. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 163452

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur