CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using microwave technology for detecting traumatic intracranial bleedings – tests on a brain phantom

Stefan Candefjord (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ; Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Ahzaz Ahmad Malik ; Stefan Kidborg ; Yinan Yu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-14. Senast ändrad 2016-09-30.
CPL Pubid: 163407

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Medicinsk laboratorie- och mätteknik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur