CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theoretical models for improving OTA measurement quality of throughput of LTE devices with MIMO and OFDM in reverberation chamber

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
USNC-URSI National Radio Science Meeting, Chicago, USA, July 8-14 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-14.
CPL Pubid: 163389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur