CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of uncertainty models in a reverberation chamber at NIST

Erik Engvall ; C. L. Holloway ; J. M. Ladbury ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
2012 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, Chicago, USA, July 8-14, 2012 (1522-3965). (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The reverberation chamber has become a good alternative for over-the-air (OTA) testing of small antennas. Here the uncertainty of total radiated power measurements is evaluated for a reverberation chamber at National Institute of Standards and Technology (NIST), Boulder, Colorado. A procedure for measuring the uncertainty based on the standard deviation of nine different antenna orientations in the RC has been used.

Nyckelord: Anechoic chambers, Antenna radiation, Reverberation


Article number 6349058Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-14. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 163384

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur