CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway Electrons and Alfvén Eigenmodes in Tokamaks

Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 16337

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-06-11
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 505L