CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seat testing to investigate the female neck injury risk – preliminary results using a new female dummy prototype

Kai-Uwe Schmitt ; Toni Weber ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Anna Carlsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Magnus Björklund ; Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Ernst Tomasch ; Astrid Linder
Proceedings: IRCOBI Conference; September 12–14; Trinity College, Dublin, Ireland (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Dynamic performance tests are conducted to assess the neck injury risk. To date seats are assessed based on sled tests mostly using a BioRID which is based on the 50%ile male anthropometry. Since females sustain whiplash associated disorders (WAD) more often than males, their injury risk needs to be addressed as well.

Nyckelord: WHIPLASH, FINITE ELEMENT MODEL, FEMALE DUMMY, REAR IMPACTS, SLED TESTSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-14. Senast ändrad 2017-01-25.
CPL Pubid: 163325

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur