CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating stronger awareness of traditional academic and "by design" scholarship. Investigating 'Doctorateness' in Belgium, Sweden and Norway

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur) ; Halina Dunin-Woyseth
Reflections+ (1784-7052). 16, p. 19-27. (2012)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 163252

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur