CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue asessment of weld terminations in welded cover-plate details; A comparison of local approaches

Mohsen Heshmati (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Bo Edlund (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Nordic Steel Construction Conference, Oslo, Sept 5-7, 2012 p. 781-790. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-12. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 163249

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur