CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Girders with trapezoidally corrugated webs under patch loading

Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Bo Edlund (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Reza Haghani (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Nordic Steel Construction Confrence p. 107-116. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 163196

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur