CPL - Chalmers Publication Library

A New Fixed-Priority Assignment Algorithm for Global Multiprocessor Scheduling

Författare och institution:
Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)); Jan Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Serie:
Technical report - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-926x; nr 10
Antal sidor:
11
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Datorteknik
Nyckelord:
Real-Time Systems, Global Multiprocessor Scheduling, Fixed-Priority Scheduling
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
163194
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2012-09-11 17:05
Posten ändrad:
2012-09-25 14:48

Visa i Endnote-format