CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Fixed-Priority Assignment Algorithm for Global Multiprocessor Scheduling

Risat Mahmud Pathan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Jan Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
2012. - 11 s.
[Rapport]

Nyckelord: Real-Time Systems, Global Multiprocessor Scheduling, Fixed-Priority SchedulingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-11. Senast ändrad 2012-09-25.
CPL Pubid: 163194