CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of OpenFOAM Library to Simulations of Premixed Turbulent Combustion Using Flame Speed Closure Model

Ehsan Yasari (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Conference on Modelling Fluid Flow CMFF'12, September 4-7, 2012. Conference Proceedings CD-Rom p. 683-690. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-11. Senast ändrad 2012-12-03.
CPL Pubid: 163191

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur