CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comprehensive Analysis of Antibiotic Resistance Genes Using Metagenomic DNA Sequencing: Studies of Contaminated River Sediment, Well Water and Soil Microbial Communities

Johan Bengtsson ; Fredrik Boulund (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jerker Fick ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; D. G. Joakim Larsson
SocBiN Bioinformatics Conference 2012, Stockholm, Sweden, 2012-06-11 (2012)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Metagenomics, Antibiotic resistanceDenna post skapades 2012-09-10. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 163138

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Bioinformatik och systembiologi
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur