CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smart Grids and high voltage engineering

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Eletrotechnik and Informationtechnik (1613-7620). Vol. 129 (2012), 4, p. 186-191.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 163108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur