CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparison of Several Models for the Hamiltonian p-Median Problem

Stefan Gollowitzer ; Luis Gouveia ; Gilbert Laporte ; Dilson Lucas Pereira ; Adam Wojciechowski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-09-10.
CPL Pubid: 163103

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Polyhedral and complexity studies in integer optimization, with applications to maintenance planning and location–routing problems