CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interplay between shape and magnetocrystalline anisotropies in patterned bcc Fe/Co(001) multilayers

Olga Kazakova ; Maj Hanson (Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Peter Blomqvist ; Roger Wäppling
Physical Review B Vol. 69 (2004), 9, p. 094408.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 1631

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur