CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The preventive maintenance scheduling problem with interval costs

Emil Gustavsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Adam Wojciechowski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Magnus Önnheim (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2012)
[Preprint]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-07. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 163050

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Polyhedral and complexity studies in integer optimization, with applications to maintenance planning and location–routing problems