CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and Electrochemical Properties of Polyaniline Nanofibers by Interfacial Polymerization

J. Manuel ; J. H. Ahn ; D. S. Kim ; H. J. Ahn ; K. W. Kim ; Jae-Kwang Kim (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Nanoscience and Nanotechnology (1533-4880). Vol. 12 (2012), 4, p. 3534-3537.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Polyaniline nanofibers were prepared by interfacial polymerization with different organic solvents such as chloroform and carbon tetrachloride. Field emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy were used to study the morphological properties of polyaniline nanofibers. Chemical characterization was carried out using Fourier transform infrared spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, and X-ray diffraction spectroscopy and surface area was measured using BET isotherm. Polyaniline nanofibers doped with lithium hexafluorophosphate were prepared and their electrochemical properties were evaluated.

Nyckelord: Polyaniline, Nanofibers, Electrochemistry, Interfacial Polymerization, polymersDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-05. Senast ändrad 2015-07-02.
CPL Pubid: 162907

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur