CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hot topics in astrophysics 2003/2004 : Proceedings of a students' workshop held at Chalmers University of Technology and Göteborg University 6 May 2004

Alessandro Romeo (Onsala Rymdobservatorium) ; Martin Nord ; Markus Jansson
(2004)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 1629

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur