CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lighting Design in Computerised Offices

Annika Kronqvist (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-746-8.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-05. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 162899

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Folkhälsovetenskap
Arbetslivsstudier
Design

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-10-12
Tid: 13:00
Lokal: Sal VF, Chalmers Arkitektur, Sven Hultins gata 6, Göteborg
Opponent: Guy Newsham

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3427