CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propagating flame fronts in turbulent flows: a theoretical and numerical study

Vladimir Sabelnikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
XXXII Dynamics Days Europe. 2-7 September 2012, Gothenburg, Sweden. Book of abstracts p. 189. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-09-03.
CPL Pubid: 162814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur