CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Artificiella neurala nätverk och kognition

Helge Malmgren ; Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Kognitionsvetenskap [J. Allwood och M. Jensen (red)] p. 537-550. (2012)
[Kapitel]

Med artificiella neurala nätverk (ANN) menar man tekniska och/eller matematiska modeller gjorda för att efterlikna funktionen hos verkliga neurala system eller delar av dem. Syftet med att bygga sådana modeller är dels att matematiskt formulera teorier om hjärnans funktion vid varseblivning, minneslagring och inlärning, dels att bygga tekniska system som fungerar ungefär på samma sätt som man tror att hjärnan fungerar när det gäller att lösa olika problem. Artificiella neurala nätverk kan antingen byggas hårdvarumässigt med elektroniska komponenter (transistorer mm) eller mjukvarumässigt med programvara. I detta avsnitt visar vi att artificiella neurala nätverk har förmågan att förbättra sin funktion genom att de får ta del av input-output-data som exemplifierar den önskade funktionen; de kan alltså lära av egna erfarenheter. Vi visar också hur några av de vanligaste inlärningsmetoderna fungerar och visar på sambandet mellan dessa och associativ inlärning, klassisk betingning mm. Slutligen presenterar vi några exempel på vad artificiella neurala nätverk kan användas till inom tekniken.

Nyckelord: neurala nätverk, lärande system, mönsterkomplettering, mönsterigenkänning, prediktionDenna post skapades 2012-09-01.
CPL Pubid: 162777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Matematik
Robotteknik och automation
Signalbehandling
Neurovetenskap

Chalmers infrastruktur