CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new compact multiband antenna for stroke diagnosis system over 0.5–3 GHz

Shirin Abtahi (Institutionen för signaler och system) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Stefan Kidborg
Microwave and Optical Technology Letters (0895-2477). Vol. 54 (2012), 10, p. 2342-2346.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present a new compact multiband antenna for stroke diagnosis systems over 0.5–3 GHz—the miniaturized self-grounded Bow-Tie antenna in a compact water-filled cylindrical bolus. A prototype of the antenna has been manufactured. Simulated and measured results have shown a low reflection coefficient, directional radiation characteristic, and a low radiation leakage-out ratio of the antenna.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-31. Senast ändrad 2016-10-27.
CPL Pubid: 162761

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur