CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting mismatches in user–artefact interaction. Development of an analytical methodology to support design work

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-744-4.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-30. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 162717

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-09-28

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3425