CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collection of naturalistic bicycling data is now ongoing

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Andre Fernandez (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Proceedings of the 3rd International Symposium on Naturalistic Driving Research, Blacksburg VA, 27-30 August 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-29.
CPL Pubid: 162704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur