CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency response correction of hot-film measurements in a turbulent airflow

Camilla Ljus ; Bert Johansson ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för termo- och fluiddynamik ; Institutionen för tillämpad mekanik)
Experiments in Fluids Vol. 29 (2000), p. 36-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 16270

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur