CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shear mode growth of short surface-breaking RCF cracks

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the Sixth International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2003) in Göteborg, Sweden, June 10-13, 2003 (Editors A. Ekberg, E. Kabo and J.W. Ringsberg), Vasastadens Bokbinderi AB, Sweden p. 29-38. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur