CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue crack growth in welded rails

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Anders Skyttebol (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the Eleventh International Conference on Fracture (ICF11) in Turin, Italy, March 20-25, 2005 Vol. Published on CD-ROM (2005), p. 6.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 16268