CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What is the efficiency of a biorefinery?

Fredrik Lind (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Stefan Heyne (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Systems Perspectives on Biorefineries 2012 p. 59-71. (2012)
[Kapitel]

Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2013) Systems Perspectives on Biorefineries 2013. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-2-0

Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Biorefineries 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-8-2Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-29. Senast ändrad 2015-01-23.
CPL Pubid: 162671

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)
Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur