CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparing three materials for secondary catalytic tar reforming of biomass derived gas

Fredrik Lind (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Nicolas Berguerand (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
244th American Chemical Society National Meeting & Exposition (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 162670