CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Redistribution of stresses from manufacturing operations during service loads and the effect on fatigue life of built-up structures

Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the Fifteenth European Conference on Fracture (ECF15) in Stockholm, Sweden, August 11-13, 2004 Vol. Published on CD-ROM (2004), p. 15.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur