CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-material rail for RCF and noise control

Martin Hiensch ; Per-Olof Larsson ; Didier Levy ; Ajay Kapoor ; Francis Franklin ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of the World Congress on Railway Research in Edinburgh, U.K., September 28-October 1, 2003 Vol. Published on CD-ROM (2003), p. 12.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 16265

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur