CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of rolling contact fatigue of rails

Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of Railway Engineering 2002 in London, U.K., July 3-4, 2002 (Editor M. Forde) Vol. Published on CD-ROM (2002), p. 15.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 16264

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur