CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ammonium Chloride Promoted Synthesis of Carbon Nanofibers from Electrospun Cellulose

Olga Naboka (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Proceeding of the 3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, August 7-9, 2012, Montreal, Canada p. 322-1 - 322-4. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Carbon nanofibers, electrospun cellulose, ammonium chloride treatmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-08-28. Senast ändrad 2012-08-30.
CPL Pubid: 162636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Materialkemi
Polymerkemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)